• Zelf (online) regelen

  U kunt hier terecht voor onze online services, herhaalrecepten, het opvragen van uitslagen en adviezen en voor het inplannen van een afspraak voor bloedprikken

 • Online services

  Klik hier om direct naar uw patiëntportaal te gaan.

  Heeft u zich nog niet aangemeld voor de online services? Dat kunt u hier doen.

 • Met de online patiëntenomgeving kunt u de volgende dingen zelf regelen:

   

  Online een herhaalrecept aanvragen. Vraag recepten direct uit uw medicatielijst aan en ontvang herinneringen indien u uw medicatie opnieuw nodig heeft.

   

  Online vragen stellen aan uw huisarts. Stel uw medische vragen direct aan uw arts via een beveiligde omgeving. U ontvangt bericht zodra uw consult beantwoord is. Houdt rekening met een reactietermijn van maximaal 2 dagen van uw huisarts.

   

  Online een afspraak maken met uw huisarts tijdens het spreekuur. Let op dat u uw eigen huisarts selecteert. Bekijk de lege plekken in de agenda van uw arts en boek een afspraak op het moment dat het u uitkomt. Deze service is tijdelijk niet mogelijk vanwege de coronapandemie.

   

  Uw (medische) gegevens inzien. U kunt zelf uw persoonsgegevens wijzigen en uw medisch dossier inzien.

   

  Let op! Onze online services zijn niet bedoeld voor

  Spoedklachten welke op de korte termijn gezien moeten worden. Neem hiervoor telefonisch contact op met de praktijk of met de huisartsenpost buiten onze openingstijden. Bel 112 wanneer elke seconde telt.

   

  Het plannen van een afspraak wanneer u meerdere of complexe klachten wilt bespreken met uw arts. Neem hiervoor ook telefonisch contact op met de praktijk zodat de assistent met u kan kijken wanneer een dubbele afspraak gepland kan worden.

 • Herhaalrecepten

 • Hoe werkt het?

  Herhaalrecepten bij DOC5 met een herhaalnummer en ​zonder herhaalnummer 

  Klik hier indien u geen patiënt bent van BENU Apotheek Panningen

  1

  Ik wil een herhaalrecept aanvragen

  En er staat een herhaalnummer op het etiket van mijn huidige medicijn.

  2

  Kies een bestelwijze via de apotheek

  Optie 1 (24/7): ga naar deze website en toets uw geboortejaar en het herhaalnummer in en klik op 'medicijn aanvragen'.

  Lees hieronder meer over het aanvragen van meerdere medicijnen.
   
  Optie 2 (24/7): bel 088 0800 184 en volg de aanwijzingen op, toets uw viercijferige geboortejaar in en sluit af met een #, toets het herhaalnummer in en sluit af met een #.
   
  Optie 3 (iPhone/iPad): download en installeer de app Recappt, voer de apotheekcode 510851 éénmalig in en volg de aanwijzingen op.
  3

  Ophalen bij uw apotheek

  U leest hieronder wanneer u uw recept(en) kunt ophalen bij uw apotheek.

 • 1

  Ik wil een herhaalrecept aanvragen

  En er staat geen herhaalnummer op het etiket van mijn huidige medicijn.

  2

  Kies een bestelwijze

  (houd de verpakking van uw medicijn bij de hand)

  Via de apotheek:

  (24/7 optie - voorkeur) e-mail uw verzoek naar BENU Apotheek Panningen via panningen@benuapotheek.nl

  OF

  bel 077 307 5090 tussen 08:00 uur en 17:30 uur, maandag tot en met vrijdag.

   

  Via de huisarts:

  (24/7 optie) stuur uw verzoek online via het patiëntportaal.

  3

  Ophalen bij uw apotheek

   

  U leest hieronder wanneer u uw recept(en) kunt ophalen bij uw apotheek.

 • Extra informatie over herhaalrecepten

  Wanneer u een herhaalrecept wilt aanvragen en u bent geen patiënt van BENU Apotheek Panningen bel het nummer van uw eigen huisarts.

   

  Wanneer u meerdere medicijnen wilt aanvragen via deze website (herhaalnummer bekend) klik op de informatieregel 'Meer informatie over meerdere medicijnen tegelijk herhalen' en volg de aanwijzingen.

   

  Wanneer u uw recept voor 12:00 uur aanvraagt, dan ligt het de volgende werkdag na 15:30 uur bij uw apotheek klaar. Of worden deze volgens afspraak bij u thuis bezorgd. Aangevraagde recepten na 12:00 uur, in het weekend of op een feestdag duren één werkdag langer om voor u klaar te leggen. Het is belangrijk dat u de gevraagde gegevens duidelijk inspreekt. Het is handig als u de verpakking bij de hand heeft als u een herhaalrecept aanvraagt.

   

  Als u liever uw recepten aanvraagt bij de balie in plaats van via bovenstaande opties, dan gelden dezelfde termijnen welke hierboven staan beschreven.

 • Online services

 • Hoe werkt het?

  Via onderstaande stappen kunt u zich aanmelden voor de online services en zie hier welke diensten wij via deze weg aan u kunnen verlenen.
  1

  Ga naar patiëntenomgeving

   

  Klik hier om naar de online services te gaan.

  2

  Registreren

   

  Klik op 'registreren | inloggen' en vraag een account aan.

  3

  Legitimatie

   

  U ontvangt een bericht van ons dat u zich kunt legitimeren in de praktijk.

  4

  Patiëntenomgeving geactiveerd

   

  Na legitimatie activeren wij uw online patiëntenomgeving en kunt u gebruik maken van onze online services na minimaal 2 weken.

 • Extra informatie over online services

  Met de online patiëntenomgeving kunt u de volgende dingen zelf regelen:

   

  Online een herhaalrecept aanvragen. Vraag recepten direct uit uw medicatielijst aan en ontvang herinneringen indien u uw medicatie opnieuw nodig heeft.

   

  Online vragen stellen aan uw huisarts. Stel uw medische vragen direct aan uw arts via een beveiligde omgeving. U ontvangt bericht zodra uw consult beantwoord is. Houdt rekening met een reactietermijn van maximaal 2 dagen van uw huisarts.

   

  Online een afspraak maken met uw huisarts tijdens het spreekuur. Let op dat u uw eigen huisarts selecteert. Bekijk de lege plekken in de agenda van uw arts en boek een afspraak op het moment dat het u uitkomt. Deze service is tijdelijk niet mogelijk vanwege de coronapandemie.

   

  Let op! Onze online services zijn niet bedoeld voor

  Spoedklachten welke op de korte termijn gezien moeten worden. Neem hiervoor telefonisch contact op met de praktijk of met de huisartsenpost buiten onze openingstijden. Bel 112 wanneer elke seconde telt.

   

  Het plannen van een afspraak wanneer u meerdere of complexe klachten wilt bespreken met uw arts. Neem hiervoor ook telefonisch contact op met de praktijk zodat de assistent met u kan kijken wanneer een dubbele afspraak gepland kan worden.

 • Opvragen van (lab)uitslagen & adviezen

 • Opvragen van onderzoeksresultaten

  Als er onderzoek aangevraagd is dan dient u zelf te bellen voor de resultaten. In de regel 3 werkdagen nadat het onderzoek verricht is. Voor sommige onderzoeken geldt dat het langer duurt voordat de uitslag bij ons binnen is, uw huisarts zal dit dan aangeven.

  Als u een afspraak bij de huisarts of bij de praktijkondersteuner heeft om de onderzoeksresultaten te bespreken, dan is het niet nodig om van tevoren te bellen voor de uitslagen.

  Online labuitslagen raadplegen via mijn VieCuri

  Via mijnVieCuri kunt u uw labuitslagen veilig online inzien. Klik hier om naar mijnVieCuri te gaan en vervolgens in te loggen met uw DigiD. Het is ook mogelijk om de mijnVieCuri app te downloaden en via deze weg in te loggen.

   

  Klik hier indien u meer wilt weten welke mogelijkheden mijnVieCuri te bieden heeft.

  Reizigersadvies

  De praktijk geeft zelf geen reizigersadvies, maar verwijst u graag naar GGD Limburg Noord.

 • Afspraak maken voor bloedprikken

 • Online een afspraak inplannen

  Per 1 juli 2022 kunt u online een afspraak inplannen via mijnVieCuri voor bloedafname. Hier staan de stappen beschreven hoe u dit kunt doen.

  All Posts
  ×
  ×
  Terms & Conditions
  Gebruiksvoorwaarden
  
  De website wordt u aangeboden door Pantaleon Huisartsenpraktijk. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Pantaleon Huisartsenpraktijk via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
  
  Artikel 1. Gebruik van de website
  
  1.1 Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Pantaleon Huisartsenpraktijk is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
  
  1.2 Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Pantaleon Huisartsenpraktijk mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Pantaleon Huisartsenpraktijk heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
  
  1.3 Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Pantaleon Huisartsenpraktijk u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
  
  1.4 Pantaleon Huisartsenpraktijk behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
  
  1.5 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Pantaleon Huisartsenpraktijk.
  
  1.6 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Pantaleon Huisartsenpraktijk voor meer informatie.
  
  Artikel 2. Gebruiksregels
  
  2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
  
  2.2 Indien Pantaleon Huisartsenpraktijk constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Pantaleon Huisartsenpraktijk zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Pantaleon Huisartsenpraktijk zonder waarschuwing ingrijpen.
  
  2.3 Indien naar het oordeel van Pantaleon Huisartsenpraktijk hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Pantaleon Huisartsenpraktijk of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Pantaleon Huisartsenpraktijk gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  
  2.4 Pantaleon Huisartsenpraktijk is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Pantaleon Huisartsenpraktijk gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  
  2.5 Pantaleon Huisartsenpraktijk behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.
  
  Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
  
  3.1 Pantaleon Huisartsenpraktijk onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Pantaleon Huisartsenpraktijk dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
  
  3.2 Pantaleon Huisartsenpraktijk mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.
  
  Artikel 4. Intellectueel eigendom
  
  4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Pantaleon Huisartsenpraktijk of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Pantaleon Huisartsenpraktijk, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
  
  Artikel 5. Duur en opzegging
  
  5.1 Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Pantaleon Huisartsenpraktijk aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
  
  5.2 U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Pantaleon Huisartsenpraktijk.
  
  5.3 Pantaleon Huisartsenpraktijk is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
  
  Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
  
  6.1 Pantaleon Huisartsenpraktijk mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
  
  6.2 Pantaleon Huisartsenpraktijk zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
  
  6.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
  
  Artikel 7. Overige bepalingen
  
  7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  
  7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Pantaleon Huisartsenpraktijk gevestigd is.
  
  7.3 Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Pantaleon Huisartsenpraktijk is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
  
  7.4 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  
  7.5 Pantaleon Huisartsenpraktijk is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
  
  7.6 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Pantaleon Huisartsenpraktijk schriftelijk zijn aanvaard.
  
  7.7 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.