• Praktische informatie en huisregels

 • Onze huisregels

  In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels:

  • We gaan respectvol met elkaar om.
  • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers.
  • Mobiel telefoneren mag, met respect voor de mensen in onze omgeving, wilt u tijdens het consult uw telefoon uit/stil zetten?
  • Geweld, verbaal of lichamelijk, discriminatie of intimidatie tolereren we niet.
  • Filmen en fotograferen mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.
  • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
  • Wapenbezit is niet toegestaan.
  • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan.
  • Roken is in het pand verboden.
  • Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan.
  • Een afspraak die u maakt is tien minuten. Indien u meerdere klachten heeft, dient u dit van tevoren door te geven bij het maken van de afspraak, zodat er langer tijd voor u gereserveerd kan worden.
  • In de praktijk wordt alleen Nederlands en Engels gesproken. Anders sprekende dienen een eigen tolk mee te nemen.

  Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen.

   

  Bij diefstal, geweld en ander ernstig ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.

   

  De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

 • Afspraak maken

  Voor het spreekuur dient u altijd vooraf telefonisch of via onze online services een afspraak te maken. Neem bij spoedgevallen altijd eerst telefonisch contact op met de praktijk. Zo kunnen wij de juiste zorg alvast in gang zetten. Voor zeer dringende klachten wordt dezelfde dag een afspraak voor u gemaakt.

   

  Als u belt om een afspraak te maken, zal de assistent u vragen naar de aard van uw klacht, zodat de juiste afspraak voor u gemaakt wordt. De assistent heeft daarvoor de ervaring en opleiding. Heeft u meerdere klachten of vragen of denkt u meer dan 10 minuten nodig te hebben, geef dit aan bij het maken van de afspraak zodat wij hiermee rekening kunnen houden in onze agenda. De assistent is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

  Aan de balie

  Om uw privacy te beschermen kunnen wij geen afspraken plannen aan de balie van onze praktijk, wij kunnen u hier om dezelfde reden ook geen uitslagen doorgeven. Het is wel mogelijk dat u vanuit het spreekuur naar de balie wordt verwezen voor het maken van een vervolgafspraak. De assistent hoeft dan immers geen privacygevoelige informatie meer uit te vragen.

  Uitloop van het spreekuur

  Uitloop van het spreekuur proberen wij zo minimaal te houden. Het kan echter voorkomen dat de spreekuren van de huisarts, POH of assistent uitlopen doordat een patiënt meer tijd nodig heeft of doordat een spoedgeval tussendoor komt. Wij verzoeken u te melden aan de balie wanneer u langer dan 20 minuten op uw afspraak wacht.

  Afwezigheid van uw arts

  U kunt nog steeds bij ons terecht voor spoedeisende klachten wanneer uw huisarts afwezig is vanwege bijvoorbeeld vakantie, nascholing of ziekte. Een andere huisarts van DOC5 of het Pantaleon zal dan waarnemen.

   

  Zo zorgen wij ervoor dat u tijdens onze openingstijden altijd terecht kunt in het Pantaleon met klachten welke niet kunnen wachten.

 • Houd uw gegevens actueel

  Het is belangrijk dat uw gegevens bij de huisarts actueel zijn. Geef het aan ons door wanneer iets wijzigt in uw situatie zoals een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of woonadres. U kunt dit telefonisch, via onze online services of tijdens het spreekuur aan ons doorgeven.