• Welkom bij DOC5 Huisartsen

 • Samen sterk en uw eigen huisarts

  DOC5 verwijst naar de huisartsenpraktijken van 'Kant Geel' binnen het Pantaleon. Met ons team leveren wij huisartsenzorg in de volle breedte. Samen sterk, met uw eigen huisarts. Een vertrouwd gezicht!

   

  DOC5 bestaat uit de praktijken van drs. N. Magis, drs. P. Keereweer, de praktijk van drs. S. van Avesaat en drs. M. Peeters en de praktijk van drs. L. Franssen en drs. T. Franssen.

  Drs. N. Magis, drs. P. Keereweer, drs. L. Franssen en drs. T Franssen vormen samen een maatschap.

   

  Om goede huisartsenzorg te kunnen leveren zijn er vervangende artsen werkzaam binnen de maatschap. Daarnaast zijn er meerdere praktijkondersteuners, die een deel van de zorgverlening aan u voor hun rekening nemen. De assistentes vervullen een belangrijke rol in de dagelijkse praktijkvoering en zij draaien ook spreekuurtjes. Een grote organisatie waarin we huisartsenzorg leveren in de volle breedte, met uw eigen vertrouwde huisarts die laagdrempelig bereikbaar is en die het overzicht voor u behoudt.

  Het Pantaleon

  DOC5 is gevestigd in het Pantaleon, een medisch centrum in het hart van Peel en Maas. Vanuit het Pantaleon wordt een groot aanbod aan zorg dichtbij de patiënt geleverd.

   

  De naam Pantaleon stamt af van een Christelijke Beschermheilige van artsen en vroedvrouwen die leefde van 275 – 303 na Christus.

   

  Kijk voor alle participanten op de website van Pantaleon Medisch Centrum.

 • Huisartsen & Medewerkers

   

  Maak kennis met ons team!

 • broken image

  Huisarts P. Keereweer

  Petra Keereweer (BIG-nummer: 19058945301) is werkzaam op maandag, dinsdag ochtend, woensdag en vrijdag. De vervangend huisarts van dr. P. Keereweer is dr. D. Hendrix (BIG-nummer: 29918983901).

   

  broken image

  Huisartsen L. Franssen en T. Franssen

  Leonie Franssen (BIG-nummer: 89910905201) is werkzaam op maandag, woensdag en donderdag. Thijn Franssen (BIG-nummer: 79910941101) is werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

   

  Op maandag en donderdag verloopt het spreekuur deels via telefonische consulten tussen patiënt en huisarts.

  broken image

  Huisarts N. Magis

  Nic Magis (BIG-nummer: 19051808101) is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De vervangend huisarts van dr. N. Magis is dr. D. Hendrix (BIG-nummer: 29918983901).

  Huisartsen S. van Avesaat & M. Peeters / Praktijk Wijgerse

  Susan van Avesaat (BIG-nummer: 29921713101) is werkzaam op maandag, woensdag en donderdag. Myrthe Peeters (BIG-nummer: 89922653101) is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdagmiddag, donderdagochtend en vrijdag.

  Wordt u in het ziekenhuis of door een andere hulpverlener gevraagd wie uw huisarts is, dan dient u vanwege administratieve redenen door te geven dat u patiënt bent bij praktijk Wijgerse.

 • Onze medewerkers

  Onze doktersassistentes

  Onze assistentes helpen u graag aan de telefoon, balie of tijdens het spreekuur. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor medisch advies, regelzaken en het maken van afspraken. Ook kunt u bij onze assistentes terecht voor onder andere urinecontrole, hartfilmpjes, bloeddrukmetingen, injecties, oren uitspuiten, wrattenbehandeling, wondverbinding, verwijderen van hechtingen en uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek.

  Onze praktijkondersteuners somatiek (POH-S)

  Onze praktijkondersteuners somatiek,

   

  Anneke van den Hurk

  Lisa Sturme (BIG-nummer: 19917085830)

  Marlou Geerets (BIG-nummer: 69915703730)

  Chabeli Hoex (BIG-nummer: 79914440830)

  Carmen Zegers

   

  helpen u graag met het leveren van chronische zorg tijdens hun eigen spreekuur. Zij voorzien u van voorlichting, adviezen en schrijven zo nodig medicijnen voor conform de richtlijnen betreffende diabetes, hart en vaatziekten of een verhoogd risico daarop, astma, COPD en een verhoogde kwetsbaarheid op hogere leeftijd. De POH's-S overleggen regelmatig met uw huisarts.

  Onze praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

  Onze praktijkondersteuners GGZ,

   

  Sjouke Smolders

  Gabriëlle van den Heuvel

  Annette Jacobs

  Yvonne Mulder

   

  bieden u graag ondersteuning voor verheldering en begeleiding van psychische klachten tijdens hun eigen spreekuur. U kunt bij hen terecht voor onder andere burn-out, stemmings- of angstklachten. Indien er sprake is van meer complexe psychische en/of psychiatrische problematiek weten zij vaak waar u het beste verwezen kan worden.

   

  De POH's-GGZ werken onder de verantwoordelijkheid van uw huisarts. Via uw huisarts kunt u terecht bij de POH-GGZ.

  Onze praktijkmanager

  Onze praktijkmanager,

   

  Bram Beurskens

   

  organiseert, in goed overleg met de huisartsen, een belangrijk deel van de niet-patiëntgebonden taken binnen onze praktijk.