Return to site

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Medio maart gaat het bevolkingsonderzoek borstkanker van start, dit zal duren tot eind mei. Vrouwen die aan de beurt zijn, ontvangen vanzelf een uitnodiging. Er zijn verschillende maatregelen genomen vanwege het coronavirus om het onderzoek veilig te kunnen laten verlopen.

Het onderzoekscentrum zal in bovengenoemde periode staan op het parkeerterrein aan het Wilhelminaplein tegenover het gemeentehuis in Panningen.

Het blijkt voorlopig, vanwege een tekort aan personeel en door vertragingen vanwege het coronavirus, niet mogelijk te zijn om vrouwen van 50 t/m 75 jaar elke 2 jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek. Voor de komende jaren is daarom, door het bevolkingsonderzoek, besloten de periode tussen 2 uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal 3 jaar.

Kijk voor meer informatie op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK